Rozwój seksualny – pojęcia – część 3

Rozwój seksualny

Niedojrzałość psychoseksualna, różnice seksualne – to tylko nieliczne pojęcia związane z rozwojem seksualnym. Sprawdźcie, o czym jeszcze warto wiedzieć w naszej trzeciej odsłonie związanym z nim cyklu. 

Niedojrzałość psychoseksualna

Jest to stan występujący u osoby sprawnej fizycznie i intelektualnie, ale takiej, która nie jest jeszcze na tyle ukształtowana, aby w prawidłowy sposób pełnić role seksualną. Charakteryzuje ją przewaga postaw, zachowań emocjonalnych nad racjonalnymi, słabe poczucie odpowiedzialności oraz preferowanie zachowań seksualnych właściwych dla wieku młodzieńczego.

Okres dojrzewania

Jest to czas od 10 do 20 roku życia. Dziecko w tym czasie zyskuje charakterystyczne dla danej płci cechy. Mogą to być cechy pierwszorzędne, drugorzędne oraz trzeciorzędne. Pierwszorzędnymi cechami płciowymi są pojawiające się wewnętrzne narządy płciowe, takie jak jajniki i jądra. Do cech drugorzędnych można zaliczyć rozwój narządów zewnętrznych. Natomiast takie cechy jak: męskie lub żeńskie proporcje ciała, barwa głosu, typ owłosienia czy usposobienie, stanowią cechy trzeciorzędowe. Zaczynają się one pojawiać około 10.-12. roku życia u dziewcząt i około 12.-14. roku życia u chłopców.

Płeć

Jest to zespół cech, które wyróżniają osobników płci żeńskiej od męskiej. Można wyróżnić następuje typy płci:
– płeć chromosomalna – uzależniona od odziedziczonych genów,
– płeć gonadalna – uzależniona od posiadanych gonad – jąder lub jajników,
– płeć genitalna – uzależniona od posiadanych narządów płciowych, czyli członka lub pochwy,
– płeć hormonalna – uzależniona od wydzielania hormonów męskich lub żeńskich,
– płeć psychiczna – uzależniona od poczucia własnej płci,
– płeć metrykalna – zapisana w dokumentach stwierdzających tożsamość,
– płeć hormonalna.

Przekwitanie kobiet

Jest to faza przejściowa pomiędzy fazą pełnej siły rozrodczej kobiety a menopauzą. Jest to faza przekwitania kobiecego. Rozpoczyna się między 45 a 50 rokiem życia. Trwa zazwyczaj kilka lat i objawia się występowaniem indywidualnie zróżnicowanych zmian biologiczno-psychologicznych.

Różnice seksualne – co warto o nich wiedzieć?

Istnieje bardzo dużo cech, które odróżniają płeć męską od damskiej. Są jednak zwolennicy, którzy uważają, że w każdym człowieku są elementy drugiej płci. Dlatego też, należy tutaj brać pod uwagę różne teorie. Jedne są bardzo prawdziwe, inne mniej. Na pewno jednak można wyróżnić, że występuje płeć damska i męska. Co do tego nikt nie ma wątpliwości.

fot. menscience.com