Australia to kontynent, a jednocześnie państwo, które zostało odkryte w 1770 roku przez Jamesa Cooka. Cała rdzenna ludność Australii liczyła wtedy 300 000 osób. Byli oni rozproszeni w różnych grupach lokalnych w różnych miejscach. Osady liczyły od 10 do 60 osób. Wiele danych świadczy o tym, że Aborygeni uprawiali grupowy promiskuityzm. ...