Współcześnie, znaczącą populację wśród Amerykanów stanowią potomkowie niewolników i emigrantów. Populacja ta w Stanach Zjednoczonych liczby obecnie ponad 30 mln ludzi. Czy jednak Afroamerykanie znaczącą różnią się pod względem relacji seksualnych od białych mieszkańców? ...