Seks w kulturze Czarnej Afryki dotyczy więcej niż 1000 grup etnicznych. Żyją oni na ponad 2/3 kontynentu afrykańskiego. Najbardziej charakterystyczną cechą wszystkich grup jest kolektywizm rodzinny i sąsiedzki, ludystyczna filozofia oraz wrażliwość na rytm. ...