Różnice pomiędzy mózgiem kobiecym, a męskim są niewielkie. Dlatego też, można śmiało stwierdzić, że różnice w budowie mózgu osoby homoseksualne i heteroseksualnym również będą niewielkie lub w ogóle nie będą występowały. Okazuje się jednak, że jakieś różnice występują. ...