Chiński erotyzm jest ściśle związany z uwarunkowaniami kulturowymi. Chińska kultura oparta jest na fundamencie etniczno-rodzinnym, tendencjach etnocentrycznych, szacunku do wieku, zróżnicowaniu ról płciowych z dominacją mężczyzn, kontrolowaniu emocji, estymie moralności, wykształcenia, autorytetu oraz konserwatywnych postaw. ...