Seksualność Chińczyków w okresie obowiązywania religii taoistycznej bardzo się rozwinęła. Zaczęto przypisywać jej mistyczne znaczenie i była powszechnie akceptowana. ...

Wpływ na seksualność Chińczyków miało bardzo dużo czynników. Jednym z nich był konfucjanizm. Ale nie tylko. Dużą rolę odegrał również taozim, który dopuszczał w życiu seksualnym wiele zachowań. ...

Chiński erotyzm jest ściśle związany z uwarunkowaniami kulturowymi. Chińska kultura oparta jest na fundamencie etniczno-rodzinnym, tendencjach etnocentrycznych, szacunku do wieku, zróżnicowaniu ról płciowych z dominacją mężczyzn, kontrolowaniu emocji, estymie moralności, wykształcenia, autorytetu oraz konserwatywnych postaw. ...