Parafilia – czym jest?

parafilia

Parafilię można traktować jako chorobę jedynie w jej najpoważniejszym przebiegu. Nie zdarza się to jednak zbyt często. Jest to zaburzenie preferencji seksualnych. Oznacza to, że dana osoba odczuwa podniecenie seksualne tylko po pojawieniu się określonych obiektów czy sytuacji.

Jest to jedno z zaburzeń na tle seksualnym. Jest to uzyskiwanie podniecenia seksualnego jedynie w specyficznych warunkach. Mogą one obejmować różne sytuacje, rytuały, miejsca czy zachowania. Przykładowo dana osoba może odczuwać podniecenie, znajdując się na cmentarzu czy poniżając innego człowieka. O chorobie można mówić jedynie wtedy, gdy zachowania wychodzą poza ogólnie przyjęte normy, a taka osoba nie jest w stanie samodzielnie kontrolować swojego zachowania.

Zaburzenie powoduje różnego typu zaburzenia kliniczne, które mogą odbijać się na życiu publicznym, pracy lub innych sytuacjach codziennych. Im bardziej jest rozwinięta parafilia, tym bardziej przeszkadza ona w codziennym życiu. Zdarza się jednak, że osoby z parafilią funkcjonują bez żadnych przeszkód w świecie. Mają rodziny, dzieci i dobrą pracę. Tego typu potrzeby kończą się u nich jedynie na fantazjowaniu i masturbacji.

Przebieg zaburzenia

Trudno jednoznacznie określić przebieg tego zaburzenia. U części osób rozpoczyna się od nocnego fantazjowania, a u innych przybiera bardziej zaawansowaną formę. Może nawet zakłócać codzienne życie. W przypadku bardziej rozwiniętych zaburzeń, dana osoba może mieć problem ze znalezieniem stałego partnera. Przede wszystkim, taka osoba w normalnych warunkach nie będzie w stanie uzyskać podniecenia. Będzie to mogła uczynić jedynie w sytuacjach wybiegających poza ustalone normy społeczne.

Czy parafilia dotyczy także Ciebie?

Na przykład, podniecenie może pojawić się przy próbie odbyciu stosunku z osobą, która tego nie chce lub w pokojach ze zgniłym mięsem i mnóstwem nietypowych gadżetów. Przykładów może być bardzo dużo. Wszystko zależy od specyfiki danej osoby oraz od jej psychiki. Zazwyczaj takie osoby starają się jednak ukrywać swoje zboczenia przed najbliższymi. Jednak poważny rozwój zaburzeń uniemożliwi uzyskiwanie podniecenia, orgazmu, utrudni kontakty z ludźmi i może spowodować depresję. Konieczne jest w takiej sytuacji podjęcie leczenia, aby możliwe było na nowo rozpoczęcie właściwego funkcjonowania w społeczeństwie i aby zaburzenie seksualne nie prowadziło do problemów w życiu codziennym.

fot. pinterest