Psychoterapia odczuwania pociągu seksualnego do dzieci

Psychoterapia odczuwania pociągu seksualnego do dzieci

Pedofilia to zaburzenie seksualne, które pomimo leczenia powraca. Dlatego też, jest to praktycznie choroba nieuleczalna, jednak z pomocą psychoterapii, może zostać przyćmiona.

Zaburzenia związane z pedofilią ujawniają się w okresie adolescencji. Przebieg choroby jest przewlekły i ma tendencję do nawrotów. Dlatego też, u osób, u których zdiagnozowano pedofilię istnieje bardzo duże ryzyko, że pomimo leczenie, te skłonności za pewien czas powrócą.

Leczenie pedofilii budzi dużo kontrowersji zarówno w społeczeństwie, jak i wśród lekarzy. Wynika to przede wszystkim z faktu, że takie leczenie ma ograniczoną skuteczność. Nawet osoby, które odbyły pełne leczenie, zagrożenie popełnienia kolejnego przestępstwa w stosunku do dzieci jest bardzo wysokie.

Psychoterapia pedofilii

Psychoterapia dla osób z zaburzeniami pedofilskimi polega na różnym modyfikowaniu przebiegu terapii, w zależności od ośrodka, w którym jest ona prowadzona. Może być to terapia albo indywidualna albo grupowa. Może też wystąpić kombinacja tych dwóch technik terapeutycznych. Jest nakierowana na pracę z niektórymi zniekształconymi obszarami poznawczymi. Dotyczą one zaprzeczania faktom krzywdzenia dzieci poprzez używanie ich jako obiekty seksualne. Sesje terapii indywidualnej i grupowej łączy się z treningami empatii, treningami kontroli impulsów seksualnych oraz treningami zapobiegania nawrotom zaburzenia.

W trakcie sesji grupowych, członkowie wykonują szereg zadań ustnych i pisemnych. Zadania te mają na celu uświadomienie sobie sposobu myślenia i emocji, jakie prowadzą ich do podejmowania czynności seksualnych wobec dzieci. Dzięki tym zadaniom, możliwe jest wywołanie myśli poprzedzających niewłaściwe zachowanie wobec dziecka. Można dzięki temu analizować przyczyny takich zachowań w celu ich wyeliminowania.

Wiele kontrowersji budzi natomiast terapia awersyjna, którą stosuje się w celu reorientacji seksualnej i w celu zmiany ukierunkowania popędu seksualnego. Obecnie jednak tego typu terapie nie są powszechnie stosowane w renomowanych ośrodkach terapeutycznych. Uznaje się taką metodę za kompletnie nieskuteczną.

Najważniejsze w terapii osoby, która ma skłonności pedofilskie jest to, aby uświadomić, że jego zachowania są nieakceptowane społecznie i wyrządzają krzywdę dzieciom wobec których stosuje ataki seksualne. Ważna jest tu rozmowa i pokazanie tego, jakie są zdrowe zachowania w społeczeństwie. Jest to trudne, ponieważ większość pedofilów pochodzi z dysfunkcyjnych rodzin.

fot. positivepsychologyprogram.com