Pedofilia – sposoby na wyleczenie

Pedofilia - sposoby na wyleczenie

Leczenie zaburzeń pedofilskich wzbudza bardzo dużo kontrowersji społecznych, jak i wśród lekarzy. Głównie dlatego, że skuteczność leczenia jest bardzo mała, a istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości pacjent powróci do swoich skłonności.

Leki na pedofilię

Osobom chorującym na pedofilię podaje się specjalne leki przeciwdepresyjne z grupy selektywnych inhibitorów oraz leki obniżające stężenie testosteronu i jego pochodnych. Trzeba jednak podkreślić, że lekarze jasno stwierdzają, że żadna terapia nie jest tutaj w 100% skuteczna, jeżeli sprawca nie chce podjąć leczenia. Konieczne jest tu duże zaangażowanie pacjenta, który chce pozbyć się swoich skłonności. Jeżeli tego nie będzie chciał, żadne leki ani terapie w żaden sposób nie pomogą mu w wyleczeniu. Ponadto, lekarze twierdzą, że powrót do skłonności pedofilskich jest równie często po leczeniu związanym z uczestniczeniem w psychoterapii, jak i po chirurgicznej kastracji.  Chociaż kastracja chirurgiczna wydaje się definitywnym i nieodwracalnym sposobem zapobiegania popełnianiu kolejnych przestępstw przez pedofilów, to nie jest to jednak pełny środek zapobiegawczy. Pedofile, którzy poddani zostali kastracji chirurgicznej, stosowali później testosteron, aby odzyskać potencję. Pozwoliło im to na nowo powrócić do skłonności seksualnych w stosunku do dzieci.

Terapia skojarzeniowa – pedofilię da się wyleczyć?

Badani wykazali, że nawet po rocznej psychoterapii, pacjenci z zaburzeniami pedofilskimi nadal wykazują zachowania seksualne wobec dzieci. Udowodniono jednak, że można nieco zmniejszyć ten przymus seksualny lub nawiązywanie kontaktu z dziećmi. W ograniczonym zakresie, psychoterapia jest w stanie zmienić preferencje pedofila i wskazać mu, że poprzez kontakty seksualne krzywdzi dzieci. Nie można jednak w żaden sposób wpłynąć na pierwotny pociąg seksualny pedofila w stosunku do dzieci. Tego nie da się uzyskać ani terapią, ani żadnymi lekami.

Psychoterapia

Psychoterapia prowadzona w profesjonalnych ośrodkach jest w stanie złagodzić nieco objawy polegające na napastowaniu dzieci i wykorzystywaniu ich seksualnie. Można przekierować potrzeby emocjonalne sprawcy na inne potrzeby. Dzięki temu, można będzie zwiększyć jego tolerancję i przystosować do życia w społeczeństwie. Nie będzie on już tak skory do atakowania dzieci i wykorzystywania ich seksualnie ani w żaden inny sposób.

fot. theweek.com