Seks w kulturze Czarnej Afryki

Seks w kulturze Czarnej Afryki

Seks w kulturze Czarnej Afryki dotyczy więcej niż 1000 grup etnicznych. Żyją oni na ponad 2/3 kontynentu afrykańskiego. Najbardziej charakterystyczną cechą wszystkich grup jest kolektywizm rodzinny i sąsiedzki, ludystyczna filozofia oraz wrażliwość na rytm.

Czarnoskórzy charakteryzują się emocjonalnym przywiązaniem do obyczajów. Jest bardzo dużo uczuciowości w ich życiu. Mniej myślą natomiast racjonalnie. Bardzo ważna jest dla nich rodzina, a także pokrewieństwo. Wszystkie te aspekty regulują ich życie. Rodzina obejmuje zarówno tzw. „małą rodzinę”, tzn. współmałżonków, dzieci, rodzeństwo, jak i „wielką rodzinę”, do której zalicza się wszystkich krewnych, którzy nawet już zmarli.

Podporządkowanie prawom rodzinnym rozpoczyna się już od okresu płodowego. Kobieta w ciąży jest traktowana z wielką czcią. Jej pozycja społeczna w tym czasie bardzo wzrasta. Niepłodność jest dla kobiety wielkim nieszczęściem. Czuje się ona winna wobec rodziny. Nie może liczyć na szacunek. Poród zawsze odbywa się w domu lub buszu. Zwykle nie uczestniczą przy nim mężczyźni. Kobiecie asystują inne, doświadczone kobiety. Poród przebiega w pozycji kucznej. Ważną ceremonią jest tutaj nadanie imienia potomkowi. Zazwyczaj imię ma znaczenie symboliczne. Dzieci są karmione piersią i przez długi czas utrzymują kontakt fizyczny z matką. Ma to spore znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa i pozwala wytworzyć odpowiednie więzi.

Czarna Afryka – matki zachęcają córki do masturbacji

Wychowanie odbywa się w taki sposób, aby dziecko miała świadomość swojego ciała, a także seksualności. W niektórych plemionach chłopcy uczeni są, na czym polegają stosunki przerywane, a także międzyudowe. Swobodnie dzieciom przekazywana się miłosna sztuka. Normalnie podchodzi się do tematu masturbacji oraz zachowań z tym związanych. Na przykład matki bardzo często zachęcają swoje córki do masturbacji, aby poszerzyły one w ten sposób swoje wargi sromowe, a także pochwę. Ma to sprzyjać prokreacji młodej kobiety.

Bardzo powszechną praktyką jest obrzezanie u chłopców. Pojawia się także klitoridektomia u dziewczynek. Niektóre kobiety wykonują także depilację owłosienia łonowego. Bardzo duże znaczenie w tej kulturze mają wszelkie obrzędy inicjacyjne, które mają na celu pokazać swoją seksualność, a także zaspokoić określone potrzeby. Do wszystkich tych elementów przywiązuje się bardzo dużą wagę i znaczenie.