Prawdy i mity o seksualności Afroamerykanów

Prawdy i mity o seksualności Afroamerykanów

Współcześnie, znaczącą populację wśród Amerykanów stanowią potomkowie niewolników i emigrantów. Populacja ta w Stanach Zjednoczonych liczby obecnie ponad 30 mln ludzi. Czy jednak Afroamerykanie znaczącą różnią się pod względem relacji seksualnych od białych mieszkańców?

Afroamerykanie bardzo dobrze zasymilowali się z obecną cywilizacją techniczną. Przyjęli religię oraz język w miejscach, w którym przyszło im mieszkać. Zachowali jednak pewne odrębne cechy, a także byli chętni do kreowania własnych subkultur. Z ich inicjatywy powstał czarny kościół, blues, spirituals. Rodziny Afroamerykanów są bardzo zróżnicowane. Większość z nich, bo ponad 65% stanowią rodziny nuklearne. Znaczącą rolę w takich rodzinach odgrywają matki oraz babcie. W ogóle kobiety mają bardzo dużo do powiedzenia w takich rodzinach i mężczyźni muszą ich słuchać. Powszechnym zjawiskiem jest także brak ojca w rodzinie. Pojawiają się liczne konflikty wartości, a także problemy psychologiczne w relacjach wewnątrzrodzinnych.

Afroamerykanie i ich aktywność seksualna

Przeprowadzone badania udowodniły, że nie ma znaczących różnić pomiędzy przedślubną aktywnością seksualną u Afroamerykanów i białych. Jest taka sama częstotliwość współżycia, a także liczba partnerów seksualnych. Nie różni się także liczna wykonywanych aborcji. Także mit o większych rozmiarach członków przedstawicieli Afroamerykanów nie znalazł potwierdzenia w przeprowadzanych testach. Okazało się też, że wykorzystywanie seksualne dzieci, zakres kontaktów kazirodczych jest podobny, ale ich następstwa są większe u Afroamerykanów i ma to związek z rasizmem, rzadszym korzystaniem z profesjonalnej pomocy dla ofiar i sprawców przemocy seksualnej.

Jak się więc okazuje, białe osoby niezbyt różnią się od Afroamerykanów pod względem seksualnym. Powstało po prostu na ten temat wiele mitów, które urosły do rangi prawdy. Należy jednak patrzeć na te wszystkie „dane” z przymrużeniem oka, jak choćby na wielkość członków. Trzeba pamiętać, że średnia wielkość członka u białego mężczyzny wynosi 14-16 cm. Zdarzają się jednak panowie, którzy mogą pochwalić się prąciami osiągającymi nawet 21 cm. Tak samo jest w przypadku Afroamerykanów. Warto więc o tym pamiętać i nie demonizować ani seksu ani przeżyć i rytuałów seksualnych, jakie posiadają Afroamerykanie. Wcale nie różnią się od nas tak bardzo, jakbyśmy może tego chcieli.

fot. pinterest