Biseksualizm – czym jest?

Biseksualizm – czym jest?

Osoby biseksualne mogą czuć pociąg do obu płci. Nie jest to jednak powód do wstydu. Biseksualizm nie oznacza brak wierności. Takie osoby tworzą udane związki z partnerami ich płci lub płci przeciwnej.

Osoby biseksualne mogą dokonać wyboru z jakiej płci partnerem chcą żyć. Objawy biseksualizmu zaczynają ujawniać się w późnym dzieciństwie i na początku okresu dojrzewania. Wtedy to można zaobserwować zwiększone zainteresowanie i pociąg do określonych płci. Pociąg ten może objawiać się niezależnie od pierwszych doświadczeń seksualnych. Dana osoba może określić się w kategorii biseksualnej nawet jeżeli nie ma żadnych doświadczeń seksualnych. Nieraz w okresie dojrzewania młodemu człowiekowi trudno jest określić swoją orientację.

Czym jest biseksualizm?

Biseksualizm to odczuwanie pociągu seksualnego do obu płci. Jest to zarówno pociąg seksualny, emocjonalny, jak i romantyczny. Nie oznacza to jednak, że kobieta odczuwająca pociąg go inne kobiety stawia siebie w roli mężczyzny. Przynależność do orientacji biseksualnej jest niezależna od poczucia przynależności do danej płci. Osoby biseksualne bez żadnych problemów mogą zakładać szczęśliwe związki zarówno z osobami tej samej płci, jak i płci przeciwnej. Choć taką osobę, będą nadal pociągały osoby płci przeciwnej, nie oznacza to, że nie będzie w stanie być wierna swojemu partnerowi. Osoby biseksualne bez żadnych problemów mogą założyć szczęśliwe związki na zasadach wyłączności. Wielu naukowców twierdzi, że wpływ na orientację seksualną mogą mieć zarówno czynniki genetyczne, jak i środowiskowe. Większość osób twierdzi, że ich orientacja seksualna jest całkowicie niezależna od ich wyboru. Dlatego też, zdecydowanie bycie osobą biseksualną nie jest niczym złym.

Biseksualizm a homoseksualizm

Często biseksualizm niesłusznie zaliczany jest to homoseksualizmu. Trzeba podkreślić, że gdy osoba biseksualna jest w związku z osobą płci przeciwnej, jej zainteresowanie osobami tej samej płci maleje. W związku z tym, podejmuje ona wtedy jedynie kontakty seksualne w zakresie heteroseksualnym. Jednak jeśli na przykład z powodu kłótni lub nieporozumień jej zadowolenie ze współżycia obniży się, zwiększy się siła orientacji homoseksualnej, a kontakty seksualne z przedstawicielami przeciwnej płci mogą w ogóle zostać wyeliminowane. Trzeba brać pod uwagę wszystkie te czynniki. Jednak osoba biseksualna na pewno nie jest osobą homoseksualną.

fot. beaveronline.co.uk