Leczenie seksoholizmu

Leczenie seksoholizmu

Podstawową formę leczenia seksoholizmu, jak w przypadku innych uzależnień jest psychoterapia. Najlepsze efekty przynosi terapia poznawczo-behawioralna.

W Polsce nie ma obecnie zbyt wielu programów terapeutycznych przeznaczonych dla osób uzależnionych od seksu. Nie ma wielu placówek, które mogłyby w sposób profesjonalny zająć się takimi zaburzeniami. Leczenie polega przede wszystkim na uczeniu się zdrowych więzi z ludźmi i budowaniu trwałych relacji intymnych w związku. Ponadto, pacjent uczony jest wyrażania i zaspokajania swojego popędu seksualnego w sposób zdrowy, a nie destrukcyjny.

Często w poważnych stanach chorobowych, pacjentom podawane są także leki farmakologiczne. Pomagają one zmniejszyć pobudzenie seksualne i ograniczyć związane z tym patologiczne zachowania. Szczególnie leki podawane są osobom, które popełniły przestępstwo na tle seksualnym, na przykład gwałt lub utrzymywały kontakty seksualne z małoletnimi. Badania wykazały, że dawki naltreksonu w wysokości 100–200 mg powodowały zwiększenie kontroli nad popędem seksualnym. Podejmowane dotychczas próby farmakoterapii nie pozwalają jeszcze na rekomendowanie do rutynowego stosowania żadnego z dotychczas badanych leków.

Seksoholizm, a program terapeutyczny

Pierwszy program terapeutyczny przeznaczony dla osób uzależnionych od seksu powstał w 1976 roku w Stanach Zjednoczonych. W tym samym czasie w Bostonie powstała pierwsza Anonimowa Grupa Erotomanów. Opierała się na programie 12 kroków, tak jak program dla alkoholików. Pierwsza taka grupa w Polsce powstała w 1993 roku w Warszawie. Obecnie odbywa się tygodniowo około 40 spotkań.

Zdania na temat tego, czy da się całkowicie wyleczyć seksoholizm są podzielone. Przez wyzdrowienie można tutaj rozumieć sytuację, w której dana osoba nie ma już potrzeby kompulsywnego zaspokajania swoich potrzeb seksualnych i jest w stanie w pełni kontrolować swoje zachowanie. Właściwe postępowanie i stosowanie się do zaleceń lekarza pozwoli na zachowanie zdrowie i nie powrócenie do dawnych nawyków.

Jeżeli nie chcemy wpaść w sidła seksoholizmu, powinniśmy bardzo szybko reagować, jeżeli nasze zachowanie seksualne wydaje nam się dziwne i nietypowe. Im wcześniej zgłosimy się do specjalisty, tym lepiej. Dzięki temu, można będzie podjąć skuteczną walkę z chorobą. Na pewno, dobrze się wtedy na tym wyjdzie, ponieważ można będzie uczyć się normalnych relacji międzyludzkich.

fot. cheshiresextherapy.co.uk