Prawdy i mity na temat homoseksualizmu

Prawdy i mity na temat homoseksualizmu

Różnice pomiędzy mózgiem kobiecym, a męskim są niewielkie. Dlatego też, można śmiało stwierdzić, że różnice w budowie mózgu osoby homoseksualne i heteroseksualnym również będą niewielkie lub w ogóle nie będą występowały. Okazuje się jednak, że jakieś różnice występują.

Dowiedziono, ze geje nieco inaczej niż heteroseksualni mężczyźni reagują na leki przeciwdepresyjne. Oczywiście, trzeba pamiętać, że nie jest to żadne kryterium w zakresie stawiania diagnozy, że ktoś jest heteroseksualny, a ktoś homoseksualny. W ten sposób można by uznawać, że mężczyzna jest chory w odniesieniu do kobiety i vice versa.

Homoseksualizm wykreślono z listy chorób przez głosowanie i naciski aktywistów LGBT.
Jest w tym jedynie część prawdy. Przeprowadzono badania, na podstawie których stwierdzono, że między zdrowymi osobami heteroseksualnymi, a zdrowymi osobami homoseksualnymi nie występują żadne różnice pod względem klinicznym. To właśnie z tego powodu Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne wykreśliło homoseksualizm z listy chorób. Decydował o tym zarząd stowarzyszenia, czyli kilka osób, a nie całe środowisko LGBT.

Homoseksualizm nie występuje u zwierząt

Homoseksualizm występuje u zwierząt i to bardzo często. Może przyjmować różne formy. U niektórych ptaków i ssaków wygląda podobnie, jak u ludzi. Zwierzęta łączą się w pary i próbują nawet razem wychowywać potomstwo. U innych gatunków homoseksualizm jest sposobem na ustalenie hierarchii w stadzie lub łagodzenie agresji w grupie. Przykładem takich zachowań są na przykład szympansy bonobo. Jest to najbardziej spokrewniony z człowiekiem gatunek. Natomiast muszki owocowe najpierw odbywają stosunki jednopłciowe. Prawdopodobnie takie zachowanie ma na celu odebranie nasienia konkurentowi. Dopiero po tym szukają samic do zapłodnienia. Okazuje się więc, że homoseksualizm u owadów jest szansą na uzyskanie odstępu do rozmnażania i zyskanie jeszcze większej ilości narzędzi.

Homoseksualizm to choroba?

Homoseksualizm to nie jest choroba. Uważają tak jedynie osoby, które z powodów ideologicznych mają inaczej ukierunkowane przekonania. Nie jest to także żadne zaburzenie, ponieważ nie powoduje psychopatologii czy zaburzeń psychologicznych. Kiedy w XX wieku homoseksualizm został uznany za chorobę, badania prowadzono jedynie na więźniach. Wykazywali oni jednak tak zwany homoseksualizm zastępczy. Stąd przez wiele lat błędnie uważano, że homoseksualizm jest chorobą.

fot. thenypost.files.wordpress.com