Seksualność w kulturze afrykańskiej

Seksualność w kulturze afrykańskiej

Seks w kulturze Czarnej Afryki dotyczy więcej niż 1000 grup etnicznych. Żyją oni na ponad 2/3 kontynentu afrykańskiego. Są bardzo pozytywnie nastawieni do seksualności i nie widzą w tym zakresie żadnych tematów tabu.

W kulturze Czarnej Afryki występuje podział na wszechświat z biegunem kobiecym i męskim. Z tego podziału bierze się również podział na role seksualne, które obowiązują przez całe życie. Segregacja płci występuje w Czarnej Afryce od najmłodszych lat. Zadaniem obrzędów inicjacyjnych jest nadanie kobietom i mężczyznom pełnych oznak dorastania. Współżycie seksualne ma tu zarówno wymiar biologiczny, społeczny oraz religijny. Celem biologicznym jest prokreacja, która jest tutaj bardzo ważna i istotna. Wszystko co służy prokreacji jest wysoko oceniane i bardzo cenione. Bardzo dobrze oceniane są na przykład duże piersi i narządy płciowe, zdrowie, atrakcyjne ciało, które jest ozdobione tatuażami. Ponadto, ceni się również to, gdy kobiety poddają się zabiegom pielęgnacyjnym, takim jest depilacja miejsc intymnych. Społeczny i religijny wymiar seksu jest wyrażany przez obyczaje oraz obrzędy. Do tych obrzędów należy  prawo do stosunków seksualnych z kobietami towarzyszy inicjacji, zakończenie żałoby przez kontakt seksualny wdowy z krewnym męża, wspólny taniec i kontakty seksualne członków plemienia przed porą deszczową.

Życie płciowe w kulturach Czarnej Afryki jest bardzo zróżnicowane

Praktykuje się tu bardzo dużo rodzajów kontaktów seksualnych, takich jak seks oralny, pozycje siedzące i boczne, a także stosunki międzyludowe. Rzadziej występują tu zaburzenia seksualne, ponieważ seksualność jest tutaj akceptowana. Bardzo bogata jest tu symbolika i magia erotyczna. Istnieje wiele bóstw obojga płci, m.in. bóstwo składające się z męskiej części (Lis), zarządzającej dniem i żeńskiej (Mawu), zarządzającej nocą. W jednym z plemion słońce jest mężczyzną, a księżyc kobietą. W wielu mitologiach bóstwa obojga płci są małżeństwem i zakładają rodziny, których funkcje, problemy oraz życie codzienne są szczegółowo przedstawione. Akt seksualny wpływa w tych mitologiach na porządek na świecie. Akt seksualny może także zagrozić światu, a także przynieść na świat błogosławieństwo. Zdecydowanie więc seksualność w afrykańskich ludach odgrywa bardzo duże znaczenie i mieszkańcy tych regionów przywiązują do seksualności bardzo dużą wagę.

fot. africasacountry.com