Seks w Ameryce Łacińskiej

Seks w Ameryce Łacińskiej

Ameryka Łacińska stanowi mieszankę narodowości, języków i wyznań. Występuje tu duże zróżnicowanie kulturowe, także pod względem erotycznym. Powstało tu bardzo dużo interesujących obyczajów związanych z seksem.

Rodziny latynoamerykańskie preferują model rodziny, w którym dominującą rolę sprawuje mężczyzna. Wokół niego koncentruje się całe życie rodziny. Kobieta jest uległa i dba o to, aby rodzina była stabilna i trwała. Seksualne role obydwu partnerów powiązane są z cechami machismo, etykiety i marianismo.

Machisno to cecha, która dotyczy dominującej roli mężczyzny. Żona jest mu podporządkowana całkowicie. Na porządku dziennym jest fallizm i wykorzystywanie seksualne uległych kobiet. Córki są podporządkowane ojcom oraz braciom. Następnie są one również podporządkowane swoim mężom, tak jak matki ojcom. W tym duchu są wychowywane przez matki, które uczą je jak mają się zachowywać względem mężczyzny.

Etykieta dotyczy natomiast rozbudowanych form relacji miedzy kobietą a mężczyzną. Podkreślana jest inność występująca między płciami przez ubiór, styl bycia, zachowanie. Podkreślana jest również w odmienny sposób zewnętrzna atrakcyjność.

Sex, a marianismo

Marianismo to podporządkowanie się kobiety mężczyźnie oraz trwanie w ustalonej od wieków tradycji. Dobra kobieta to taka, która słucha mężczyznę i zaspokaja jego potrzeby seksualne. Musi także dbać o niego. Mężczyźni w takich relacjach bardzo często nawiązują romanse. Niektórzy z nich mają nawet dwa domy oraz dzieci z takich związków.

Życie osób zamieszkujących Amerykę Łacińską pełne jest ceremoniałów obowiązujących w życiu codziennym. Pojawia się wiele uprzejmości, flirtów. Życie rodzinne jest zazwyczaj bardzo łagodne. Świętowanych jest bardzo dużo rocznic i świąt. Na porządku dziennym są liczne kontakty rodzinne i towarzyskie. Patriarchalny model wychowywania wpływa na to, jak zachowują się dzieci. Muszą być one posłuszne ojcu, którego rola jest niepodważalna. Rodziny latynoskie można podzielić na typowe z modelem patriarchalnym, rodziny niepełne, w których zalegalizowane jest dziecko pozamałżeńskie oraz rodziny niepełne bez żadnej pomocy finansowej ze strony ojca. Bardzo silne są tu również więzi międzypokoleniowe. Matki są bardziej ekspresywne w okazywaniu uczuć. Dzieci ze związków pozamałżeńskich mogą liczyć na pełną akceptację. Duża rolę w wychowywaniu dzieci odgrywają rodzice chrzestni. Rodzice bardzo często bywają nadopiekuńczy.

fot. zimeye.net