Transwestytyzm – zaburzenie identyfikacji płciowej

Transwestytyzm – zaburzenie identyfikacji płciowej

Jest to kolejny trudny temat, który związany jest z seksualnością człowieka. Przez wiele osób jest to zjawisko uważane za całkowite odchylenie od normy.

Zaburzenia identyfikacji płciowej są właściwie staniem chorobowym, którego nie można zrozumieć przez rzetelnej wiedzy. Jest to zaburzenie psychoseksualne, które sprawia, że człowiek nie odczuwa przynależności do płci, z którą się urodził. Z tego właśnie wynikają dziwne postawy i zachowania, które często nie są akceptowane przez społeczeństwo.

Czym jest transwestytyzm?

Transwestyta chętnie nosi ubrania płci przeciwnej, po to, aby doświadczyć przynależności do tej drugiej płci. W literaturze podawane są dwa rodzaje tego zaburzenia – transwestytyzm fetyszystyczny i podwójnej roli. Elementem różniącym te dwa problemy jest wystąpienie podniecenia płciowego oraz fakt, iż transwestytyzm fetyszystyczny to zaburzenie preferencji seksualnych, a transwestytyzm o typie podwójnej roli, jest zaburzeniem identyfikacji płciowej.

W przypadku transwestytyzmu fetyszystycznego dana osoba zakłada ubrania i bieliznę płci przeciwnej. Towarzyszy temu podniecenie seksualne. Jednak, po osiągnięciu podniecenia seksualnego, transwestyta bardzo szybko ściąga ubrania i bieliznę odczuwają wstręt do tych rzeczy. Bardzo często takim stanom towarzyszy cierpienie psychiczne. Takie osoby wymagają opieki psychologicznej, ponieważ nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie ze swoimi zaburzeniami.

Jeżeli chodzi o transwestytyzm podwójnej roli, to jest tu także przebieranie się w stroje należące do płci przeciwnej, ale bez osiągania satysfakcji seksualnej. Takie osoby nie odczuwają potrzeby, aby zmieniać medycznymi sposobami swoją płeć. Po prostu lubią tego typu przebieranki. Należy pamiętać, że transwestytyzm może być także objawem poważnego zaburzeniami psychicznego, jakim jest schizofrenia. Zazwyczaj takie osoby wybierają stroje groteskowe i wykonują przesadne, bardzo mocne i ekscentryczne makijaże. Zazwyczaj występuje także brak konsekwencji w przebieraniu się. Na przykład nieogolony mężczyzna przebiera się za kobietę i ubiera sukienki. Trzeba więc również pamiętać o tym, że transwestytyzm może być objawem bardzo poważnej choroby. Trzeba mieć to na uwadze i nie bagatelizować takich objawów ani nie wyśmiewać się z takich osób, ponieważ mogę one mieć poważny problem ze swoją psychiką.

fot. pinterest