Sfera seksualna w Chinach

Chiny sex

Chiński erotyzm jest ściśle związany z uwarunkowaniami kulturowymi. Chińska kultura oparta jest na fundamencie etniczno-rodzinnym, tendencjach etnocentrycznych, szacunku do wieku, zróżnicowaniu ról płciowych z dominacją mężczyzn, kontrolowaniu emocji, estymie moralności, wykształcenia, autorytetu oraz konserwatywnych postaw.

Chińczycy w kontaktach personalnych są introwertykami. Ukrywają swoje uczucia. Głównymi wartościami w tym społeczeństwie są dobra reputacja, harmonia i determinacja. Rodzina chińska działa na tradycyjnych, stałych zasadach. Przez tysiące lat była oparta na systemie dziedziczenia, kulcie przodków i nierówności płci. U schyłku wieku wprowadzono wolny wybór współmałżonka. Można było ich wybierać w oparciu o swoje uczucia. Kobiety w tym czasie zyskały bardzo wysoka pozycję społeczną. Arystokraci słynęli ze swoich poligamicznych zwyczajów. Cesarze mogli mieć trzy drugie żony, dziewięć trzecich żon, a nawet 81 nałożnic. W okresie ekspansji konfucjanizmu obraz rodziny chińskiej uległ przeobrażeniu. Zaczął wtedy obowiązywać antyfeminizm. Zaczęto oceniać kobiety jako gorsze od mężczyzn. Pojawiło się wiele powściągliwych zachowań.

Przedmałżeńska czystość seksualna w Chinach

Ceniona była skromność, rozsądek i prawość. Uwydatniano przede wszystkim cnoty etyczne. Zaczęto unikać pożądania oraz wszelkich kwestii, które są z nim związane. Zachęcano do panowania nad uczuciami. Miłość stała się drugorzędna w wyborze życiowego partnera. Na pierwszym miejscu było dobro rodziny. Idealnym mężczyzną był ten, który potrafił być posłuszny rodzinie, wykazywał dla niej poszanowanie i podporządkowywał wszystko jej dobru. U kobiet ceniono przede wszystkim skromność i podporządkowanie mężowi oraz rodzinie. Kobieta powinna dbać o przedmałżeńską czystość seksualną, a także powinna być płodna. Od kobiet oczekiwano, że urodzą syna.

Przed ślubem para była zobowiązana do podpisania kontaktu małżeńskiego. Ustalano w nim datę uroczystości oraz wiele innych kwestii. Ceremonie zaślubin syna traktowano jako wielkie wydarzenie. Narzeczona była ubierana w szaty koloru czerwonego. Młodzi składali ukłony Niebu i Ziemi. Ślub był pełen symbolicznych obrzędów, które ustawiały od razu pozycję męża nad żoną. Po zakończeniu uroczystości panna młoda przechodziła pod ładzę teściowej. Należała w pełni do rodziny męża, a sensem jej życia stawało się służenie mężczyźnie.

fot. businessinsider.com